top of page

ContaCt

See you soon!

ADDRESS

Rruga për në
qafë botë Sh98
9702 Mursi

Albania

OPEN

Monday – Sunday

from 11 am 

Phone

ROUTE

bottom of page